Persondatapolitik

Det er vigtigt for Julie Sandlau, at dine personoplysninger bliver behandlet og opbevaret sikkert og fortroligt.

Denne persondatapolitik omfatter behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler, eller som du oplyser, når du besøger vores hjemmeside, afgiver en ordre eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Julie Sandlau A/S, Århusgade 88, 4., 2100 København Ø, Danmark (CVR 26627435), er dataansvarlig for personoplysninger omfattet af denne persondatapolitik.

1. Indsamling og brug af dine personoplysninger

Når du besøger eller handler på vores hjemmeside, indsamler vi i visse tilfælde en række oplysninger om dig. Indsamlingen af dine oplysninger sker til følgende formål:

Gennemførelse af din ordre

Når du foretager et køb på vores hjemmeside, beder vi dig afgive en række oplysninger såsom dine kontaktoplysninger, valgte varer og betalingsmetode. Vi bruger disse oplysninger til at behandle din ordre, herunder fremsende din ordrebekræftelse samt levere din ordre.  

Kundeservice

Når du kontakter os, indsamler og behandler vi de personoplysninger, som du oplyser. Det gør vi for at kunne behandle og besvare din forespørgsel. Vælger du at benytte vores ”Ønskeliste”-funktion på hjemmesiden, vil de produkter, som du tilføjer, blive gemt i 30 dage, hvorefter de slettes. 

Forbedring af vores hjemmeside

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over og foretager analyse af, hvordan vores kunder bruger hjemmesiden. Dette gør vi ved hjælp af cookies. Informationen om din browsing-adfærd gør os i stand til at forbedre brugervenligheden, sidens layout og den samlede oplevelse af hjemmesiden. Du kan læse mere om vores brug af cookies.

Vores kundeklub

I forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub og vores administration heraf indsamler og behandler vi dine kontaktoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse.

Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig markedsføring, herunder kampagnetilbud, info om nye kollektioner, nyheder, invitationer, events, osv.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev ved at benytte afmeldingslinket direkte i e-mailen eller ved at kontakte os på newsletter@juliesandlau.com.

Du kan læse mere om vilkår og betingelser for tilmelding til vores kundeklub her.

Lovmæssige krav

Foruden den ovennævnte behandling af dine personoplysninger anvender og opbevarer vi dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav, f.eks. kravene i bogføringsloven, eller som dokumentation i tilfælde af tvister.

Markedsføring

For at sikre, at vores anbefalinger, promoveringer og markedsføring er relevante for dig, bruger vi markedsføringscookies. De markedsføringscookies, som vi bruger, indsamler oplysninger om din adfærd, herunder fx hvilke produkter, du har vist interesse i på vores og andre hjemmesider, oplysninger om device-ID og geolokation. Vi bruger også cookies til at vise dig annoncer på andre hjemmesider. Vi bruger disse informationer til at personliggøre de annoncer, vi viser dig.

2. Retsgrundlag for indsamling og anvendelse af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af din ordre er baseret på vores opfyldelse af kontrakten om køb af vores varer, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med kundeservice, foretagelse af markedsføring, herunder vores kundeklub og fremsendelse af nyhedsbreve til dig og forbedring af vores hjemmeside er baseret på vores legitime interesse i at levere disse ydelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). Nyhedsbreve modtager du samtidig kun, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Behandling af dine personoplysninger som følge af lovmæssige krav er baseret på de retlige forpligtelser, der påhviler os, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c)., og opbevaring i relation til eventuelle tvister sker på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). 

3. Deling af dine personoplysninger

For at kunne tilbyde dig vores forskellige services, har vi i visse tilfælde behov for at dele personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Vi deler kun oplysningerne, når det er lovligt, og alle vores samarbejdspartnere er forpligtede til at behandle dine oplysninger sikkert. Nogle af vores samarbejdspartnere er ”dataansvarlige”, og andre er ”databehandlere”.

Dataansvarlige

De samarbejdspartnere, som er beskrevet i dette afsnit, er dataansvarlige, hvilket betyder, at de er direkte ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Vi deler kun personoplysninger med disse partnere, når det er nødvendigt for, at de kan levere deres service, fx transport og levering.

Når du foretager et køb på vores hjemmeside, får vi ikke adgang til dine betalingsdetaljer. Disse sendes direkte til betalingsudbyderen, som er selvstændig dataansvarlig.

I forbindelse med behandling af din ordre videregiver vi oplysninger om din ordre til vores lager og til det fragtfirma, som leverer din ordre til dig.

Databehandlere

De samarbejdspartnere, som er beskrevet i dette afsnit, er databehandlere, hvilket betyder, at de alene behandler dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruks.

Vi anvender forskellige tekniske serviceudbydere , bl.a. hosting-udbydere, udbyder af hjemmeside-platform og udbydere af kommunikationsværktøjer.

  • nSales – Hosting af hjemmeside
  • CampaignMonitor – Hosting af oplysninger vedrørende vores Kundeklub

Andre situationer hvor vi deler data 

Vi deler herudover dine oplysninger med offentlige myndigheder og andre parter, hvis vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Det samme gør sig gældende, hvis en domstol eller anden myndighed har truffet beslutning herom. Vi anmelder desuden svindel til de relevante myndigheder.

4. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU

Nogle af vores samarbejdspartnere behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde vil vi altid sørge for, at dine oplysninger fortsat sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Følgende samarbejdspartnere håndterer og/eller opbevarer dine personoplysninger i lande uden for EU/EØS:

-        CampaignMonitor (Australien og USA) (hosting af oplysninger - oplysningerne overføres på grundlag af EU Kommissionens Standard Contractual Clauses)

5. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger slettes, når vi ikke længere har brug for dem, og vi ifølge lovgivningen ikke er forpligtet til at opbevare dem.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, vil vi automatisk slette alle de oplysninger, som vi ikke har et sagligt grundlag for at opbevare. Øvrige oplysninger vil blive opbevaret i 2 år som dokumentation.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig samt formålene hermed. Hvis du anmoder om indsigt, får du en kopi af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til, at dine data slettes eller berigtiges, eller at behandlingen af dine data begrænses, ligesom du i visse tilfælde har ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder for så vidt angår data, som behandles med henblik på direkte markedsføring, fx profilering.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller ønsker at klage over behandlingen af dine data, kan du kontakte Julie Sandlau på customerservice@juliesandlau.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

KUNDEKLUB - VILKA°R OG BETINGELSER

HVILKE VILKA°R OG BETINGELSER GÆLDER FOR KUNDEKLUBBEN?

Tilmelding til Julie Sandlaus kundeklub er gratis og uforpligtende, og du kan til enhver tid afmelde det igen. Du skal være fyldt 15 a°r for at kunne tilmelde dig. Er du ikke fyldt 15 a°r, kan du tilmelde dig Julie Sandlaus kundeklub ved at sende en underskreven bekræftelse fra din forælder eller værge til Newsletter@juliesandlau.com

Ved tilmelding giver du samtykke til, at Julie Sandlau A/S (A°rhusgade 88, 4., 2100 København Ø, Denmark, CVR 26627435) ma° sende dig markedsføring via e-mail, om vores produkter, nyheder samt invitationer til konkurrencer og andre events. Du accepterer endvidere, at dette samtykke kan blive brugt til at anmode dig om at opdatere dit samtykke for at inkludere nye produkter eller kommunikationsveje.Du kan til enhver tid udmelde dig af kundeklubben ved at følge instruktionen i de mails, som Julie Sandlau sender dig. Her- udover kan du altid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføring ved at kontakte Julie Sandlau pa° Newsletter@ juliesandlau.com 

DINE PERSONOPLYSNINGER 

Julie Sandlau A/S er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Julie Sandlau A/S’ generelle persondatapolitik, som du kan finde HER:

1. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, du giver os, i forbindelse med tilmelding til Julie Sandlaus kundeklub, hvilket er dit navn og din e-mailadresse samt hvilken butik, du er tilknyttet. Herudover registrerer vi din aktivitet i forbindelse med modtagelsen af vores nyhedsbreve, eksempelvis om du a°bner vores nyhedsbreve og evt. klikker pa° indhold og links.

2. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger dine personoplysninger til at administrere kundeklubben, foretage analyser og sende dig markedsføring.

3. Pa° hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret pa° vores legitime interesse i at kunne administrere kundeklubben og markedsføre vores produkter, mv. direkte overfor dig, jf. persondataforordningens artikel
6, stk. 1(f). Fremsendelse af nyhedsbrevet sker pa° grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik pa° direkte markedsføring. Du kan i sa° fald kontakte os pa° [indsæt e-mail adresse].
Hvis du gør det, vil vi ikke længere sende dig markedsføring baseret pa° dit samtykke.

4. Vores brug af databehandlere

Dine personoplysninger overlades til vores eksterne samarbejdspartner (databehandler), som opbevarer oplysningerne pa° vores vegne. Oplysninger opbevares i et land uden for EU/EØS:

• CampaignMonitor (Australien og USA) (hosting af oplysninger - oplysningerne overføres pa° grundlag af EU Kommissionens Standard Contractual Clauses)

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger slettes, na°r vi ikke længere har brug for dem, og vi ifølge lovgivningen ikke er forpligtet til at opbevare dem.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi fortsat opbevare dine oplysninger i 2 a°r med henblik pa° dokumentation i tilfælde af tvist.

6. Dine rettigheder og klagemuligheder m.v.

Du har ret til at fa° indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig samt forma°lene hermed. Hvis du anmoder om indsigt, fa°r du en kopi af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du har ogsa° ret til, at dine oplysninger slettes eller berigtiges eller at behandlingen begrænses, ligesom du i visse tilfælde har ret til dataportabilitet. Du har ogsa° ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder for sa° vidt anga°r oplysninger som behandles med henblik pa° direkte markedsføring, fx profilering.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du kontakte Julie Sandlau pa° [Indsæt e-mailadresse]. Du kan ogsa° indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Gå til toppen